W roku 2016 projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu było Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu “Kolberg 2014 - Promesa”,
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Organizator:

Współorganizator:

 

Partnerzy projektu:

Patroni medialni: