30
wrz

Pierwsze próby pracy nad nowymi produktami. Nad karafką pracuje Pan Robert Jehn, drewnianą matą Pani Celina Kordek. Mata zostanie wykonana zgodnie z dawną tradycją ich wyplatania z wcześniej przygotowanych deseczek, które zostaną zabarwione i ułożone w przechodzący od najciemniejszego do najjaśniejszego tonu gradient. Ceramika będzie nosiła ślady pracy ludzkich rąk, inspiracją do jej wykonania była znaleziona w magazynie muzealnym karafka z „kołnierzem”. Ponadto podjęliśmy próby ze stworzeniem słomianego latawca (we współpracy z Panią Haliną Witkowską). Pierwsze efekty widać na zdjęciach.